MELE OLIVE, JORGE

Categoria: ASSOCIAT T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDICINA EXPERIMENTAL
Email: jordi.mele@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Medicina 1 APARELL LOCOMOTOR
Grau en Medicina 2 APARELL CARDIORESPIRATORI
Grau en Medicina 2 APARELLS DIGESTIU I GENITOURINARI