CIRERA TORRES, JUDIT

Categoria: ASSOCIAT T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDICINA EXPERIMENTAL
Email: judit.cirera@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Medicina 4 MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU
Grau en Medicina 4 MALALTIES ENDOCRINOLÒGIQUES