BONJORN MARTÍ, MARTA

Categoria: ASSOCIAT T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDICINA EXPERIMENTAL
Email: marta.bonjorn@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Medicina 1 APARELL LOCOMOTOR