BORRAS ANDRES, JUDITH

Categoria: ASSOCIAT T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: judith.borras@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Turisme 1 ANGLÈS I
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 ANGLÈS I
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 1 ANGLÈS I
Doble titulació: G. Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 LINGÜÍSTICA APLICADA
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 2 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS
Grau en Estudis Anglesos 3 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING
Grau en Estudis Anglesos 3 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS
Grau en Medicina 4 ANGLÈS CIENTÍFIC
Doble titulació: G. Estudis Anglesos i G. Llengües Aplicades i Traducció 4 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING

Perfil de recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada
Projectes de recerca