Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

 

Web de la Universitat de Lleida.
És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet.
La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic.
Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI).
El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

PLA INTEGRAL DE TUTORIA UNIVERSITÀRIA NÈSTOR: Vicerectorat d'Estudiants

El seu objectiu és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i de cara al seu futur professional.

Pla Intergal de Tutoria Universitària Nèstor


Biblioteca.
La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca.
- Adquisicions.
- Formació d’usuaris.
- Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
- Préstec.
- Obtenció de documents (SOD).
- Informació bibliogràfica.
- Fullets informatius.
- RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Coneix el Servei de Biblioteca i Documentació  http://www.bib.udl.cat


Biblioteca digital.
La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:
- Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
- Llibres electrònics.
- Cercador de revistes electròniques.
- Diccionaris electrònics.
- Enciclopèdies electròniques.
- Bases de dades.
- Tesis doctorals.
- Guies temàtiques
- Biblioteques virtuals.
- Premsa.
- Diaris oficials.
- Dipòsits de documents digitals.

Campus de Ciències de la Salut

El Campus de Ciències de la Salut està format per dos espais situats en el recintes de:

 • L'Hospital Santa Maria (HSM), on es troben els edificis que fan de seu central a les facultats de Medicina i Infermeria.
 • L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB).

Inclou recursos comuns de dues facultats:

 • Facultat de Medicina:
  • Grau en Medicina
  • Grau en Nutrició Humana i Dietètica
  • Grau en Biomedicina
  • Màster en Investigació Biomèdica
 • Facultat d'Infermeria
  • Grau en Infermeria
  • Grau en Fisioteràpia
  • Màster en Educació per a la Salut
  • Màster en Recerca en la Salut

Recursos

Biblioteca de Ciències de la Salut Jaume d'Agramunt.
Situada a l'edifici la facultat d'Infermeria. Té una superfície de 725 m2 i disposa de 182 places de lectura. El seu fons bibliogràfic consta de 19.700 volums relacionats amb l'àmbit dels ciències mèdiques, la biomedicina, la biotecnologia, la nutrició humana i la infermeria; i de 235 títols de revistes especialitzades en suport paper. A més, la biblioteca ofereix accés, a través de la eva pàgina web, a la consulta del Catàleg de la UdL i del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC), a més de 18.700 recursos electrònics de pagament i més de 16.000 recursos electrònics gratuïts que formen part de la Biblioteca Digital. D'aquests, més de 6.500 títols de revistes electròniques i més de 60 recursos electrònics pertanyen a l'àmbit de les Ciències de la Salut. També s'ofereix un Servei d'Obtenció de Documents (SOD), accés a Internet (24 ordinadors), revistes digitals i bases de dades, una sala d'audiovisuals, un servei de fotocòpies i un protocol de formació d'usuaris.

Aules d'estudi
El Campus disposa de dues aules d'estudi còmodes i lluminoses:
- Facultat de Medicina (Seu Central): amb una superfície de 432 m2, 132 places de lectura, oberta 24 hores al dia.
- Unitat Docent de l'HUAV: amb 90 seients, oberta de 8 del matí a 9 del vespre.

Aules d'informàtica
Situades a la Facultat d'Infermeria (soterrani) i a la unitat docent de l'HUAV.
- 2 aules d'informàtica per a docència equipades amb canó de projecció. Amb 40 i 25 llocs de treball respectivament.
- 2 aules mixtes de docència / sala d'usuaris equipades amb canó de projecció. Amb 24 i 10 llocs de treball respectivament.
- 2 sales d'usuaris de lliure accés per als alumnes. Amb 15 i 20 llocs de treball respectivament.

Aula d'habilitats clíniques
Ubicada a la Unitat Docent de l'HUAV. Compartida amb la Facultat d'Infermeria i dedicada fonamentalment a l'adquisició d'habilitats clinicoquirúrgiques bàsiques. Disposa de material instrumental molt variat i de diversos maniquins convencionals.
La Facultat de Medicina disposa d'una altra unitat de simulacions, específica i exclusiva per a la formació mèdica.

Menjadors
Atès que alguns dies els activitats docents és perllonguen a la tarda i perquè els estudiants puguin gaudir de més temps lliure, s'han adaptat unes zones de menjador gestionades pel Consell de l'Estudiantat (a la Facultat de Medicina i a l'edifici annex de l'HUAV), equipades amb un microones, taules, coberts de plàstic i setrilleres on poden fer els àpats.


Laboratoris
Situats a la Facultat de Medicina (Seu Central).
- L'aula de microscòpia, amb 25 microscopis binoculars, un videomicroscopi, lupes binoculars, un microscopi de fluorescència i un de contrast de fase.
- Un laboratori polivalent per a la preparació de mostres de microscòpia, cultius cel·lulars i la realització de pràctiques de microbiologia, genètica i biologia molecular.
- Un laboratori per a realització de pràctiques de bioquímicca, fisiologia i biofísica.

Osteoteca
Situada a la Facultat de Medicina (Seu Central), amb 6 taules hexagonals d'estudi, 4 negatoscopis (2 de 4 cossos i 2 de 2 cossos) i un sistema de projecció per ordinador.

Sala de dissecció.
Situada a la Facultat de Medicina (Seu Central), amb tres estances:
- Àrea d'entrada, amb rentamans.
- Àrea docent, amb 5 taules de dissecció, una taula de microdissecció, 3 negatoscopis (de 4 cossos cada un), i un sistema de projecció per ordinador.
- Àrea tècnica, amb les cambres frigorífiques i tots els dispositius necessaris per preparar i emmagatzemar els cadàvers i les disseccions.

Àrea docent específica de simulacions clíniques
Situada a la Unitat Docent de l'HUAV. Està formada per sis dependències, dues dels quals es destinen als simuladors robotitzats d'alta gamma (tipus SIMAN® i AKM8481-S®) i la resta d'espais simulen consultes i una sala d'operacions.

Aula de videoconferencies
A l'Edifici Annex a la Unitat Docent de l'HUAV.