Inici del Contingut

Objectius formatius

 • Saber redactar històries clíniques.
 • Fer i interpretar adequadament les exploracions diagnòstiques clau.
 • Reconèixer les patologies més freqüents i el seu tractament. Reconèixer les diferents edats pediàtriques i la seua importància en la patologia infantil.
 • Ser capaç d'aconsellar adequadament la mare sobre la nutrició materna i l'artificial.
 • Saber fer un seguiment clínic dels pacients ingressats.
 • Manejar i interpretar els símptomes clínics dels pacients psiquiàtrics. Valorar i tractar les urgències psiquiàtriques.
 • Elaborar un informe preoperatori de risc quirúrgic.
 • Establir un protocol de profilaxi preoperatòria.
 • Reconèixer i tractar les complicacions més freqüents de la cirurgia. Fer cures de ferides i sutures cutànies no complicades.
 • Saber tractar el dolor postoperatori.
 • Elaborar un informe clínic abreujat sobre els casos clínics seguits i els historials.
 • Saber establir un pla de diagnòstic, de teràpia i d'actuació davant dels signes i els símptomes guia.
 • Comunicar oralment al pacient les observacions de la seua exploració, proporcionant-li la informació pertinent.
 • Exposar oralment, en sessions obertes autoritzades, les històries clíniques o els seguiments.