CAMBRAY CARNER, SERAFIN

Categoria: ASSOCIAT T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES
Email: serafi.cambray@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Recerca en Salut 1 RECERCA CLÍNICA
MU en Investigació Biomèdica 1 COMUNICACIÓ, GESTIÓ I INNOVACIÓ EN CIÈNCIA
Grau en Medicina 1 BASES MOLECULARS DE LA VIDA
Grau en Biotecnologia 1 BIOQUÍMICA
Grau en Medicina 2 CÈL·LULES MARE
Grau en Ciències Biomèdiques 3 BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I MEDICINA REGENERATIVA
Grau en Ciències Biomèdiques 3 MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS
Grau en Infermeria 4 NEW TRENDS IN HEALTH CARE: AN INTERNATIONAL VIEW II
Grau en Ciències Biomèdiques 4 BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I MEDICINA REGENERATIVA
MU en Investigació Biomèdica BIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I MEDICINA REGENERATIVA

Perfil de recerca

Grup de recerca: Neurociències Clíniques
Projectes de recerca