ALMIRALL EGERIQUE, MERCE

Categoria: ASSOCIAT T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDICINA
Email: merce.almirall@udl.cat

Docencia

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Medicina 5 MALALTIES INFECCIOSES EMERGENTS I REEMERGENTS